2017 - Sacramento - Rachel Emma Fashion - Kairu Photography