2017 - Sacramento - Sarah Fashion - Kairu Photography